Phone Facebook Zalo
Điều khoản Chung Điều khoản Chung

Điều khoản
Chung

Chào mừng bạn đến với website vuonanhsang.com và lumiere.com.vn của Vườn Ánh Sáng – Lumiere Dalat, được thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY CỔ PHẦN LUMIERE DALAT (“Lumiere Dalat”, “chúng tôi”).

Trước khi sử dụng hoặc đặt vé để trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ do Lumiere Dalat cung cấp, vui lòng tham khảo và chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ Điều Khoản Chung để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong tương quan với Lumiere Dalat. Sản phẩm và dịch vụ do Lumiere Dalat cung cấp đến bạn bao gồm: (i) Website; (ii) Điểm tham quan; (iii) Dịch vụ quảng cáo; (iv) Dịch vụ ăn uống thông qua quầy hàng tại Vườn Ánh Sáng Lumiere; (v) Các sản phẩm và dịch vụ khác tại từng thời điểm; (vi) các dịch vụ được cung cấp bởi website và bởi phần mềm dành cho khách hàng của Lumiere Dalat có sẵn trên website, và tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream), tin nhắn, các tags được gắn, nội dung, chương trình, phần mềm, website (bao gồm bất kỳ website dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên website (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với sản phẩm và dịch vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Chung này. ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY ĐIỀU CHỈNH VIỆC BẠN SỬ DỤNG WEBSITE, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP BỞI LUMIERE DALAT.

Lumiere Dalat bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của website hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào được Lumiere Dalat cung cấp vào bất cứ thời điểm nào. Phiên bản thử nghiệm hoặc tính năng thử nghiệm trên website hoặc các sản phẩm, dịch vụ do Lumiere Dalat cung cấp có thể không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Lumiere Dalat bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới website theo quy định pháp luật và quy định của Lumiere Dalat. Lumiere Dalat yêu cầu trước khi trở thành Người Sử Dụng của website, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến Điều Khoản Chung được dẫn chiếu theo đây.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE, TẠO TÀI KHOẢN TẠI WEBSITE HAY THAM GIA GIAO DỊCH VỚI LUMIERE DALAT, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP VÀO WEBSITE HOẶC CHẤM DỨT GIAO DỊCH.

 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Khi đề cập đến Điều Khoản Chung là đề cập đến Điều Khoản Chung như quy định tại đây và

(i) Điều Khoản Giao Dịch (truy cập tại ĐÂY);

(ii) Chính Sách Thanh Toán (truy cập tại ĐÂY);

(iii) Chính Sách Bảo Mật Thông Tin (truy cập tại ĐÂY); và

Khi dẫn chiếu đến Điều Khoản Chung là dẫn chiếu đến toàn bộ nội dung hoặc bất kỳ phần nào của nội dung như được quy định ngay bên trên (tùy thuộc vào ngữ cảnh yêu cầu); và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của nó tại từng thời điểm.

 1. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TỪ NGƯỜI SỬ DỤNG

Khi truy cập vào website, Người Sử Dụng đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. Lumiere Dalat và các bên đối tác khác không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp; những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập website hoặc khi tải dữ liệu về thiết bị cá nhân; những tổn hại gặp phải do virus; hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác; đường dây điện thoại; phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình; các phần mềm gián điệp; các phần mềm thu thập thông tin không hợp pháp; các hành vi tấn công mạng có chủ đích nhằm vào Lumiere Dalat hay bất kỳ chủ thể nào được thực hiện thông qua website hoặc mạng máy tính; hoặc bất kì các lỗi nào khác; đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm; và các vấn đề có tính chất tương tự.

 1. NỘI DUNG TRÊN WEBSITE

Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực như bản thân sự việc. Lumiere Dalat và các bên liên quan không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên website này. Nội Dung trên website được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng nội dung trên website này với mục đích thương mại mà không có sự đồng thuận của Lumiere Dalat bằng văn bản. Mặc dù Lumiere Dalat luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các Nội Dung tại website, Lumiere Dalat không bảo đảm rằng các thông tin đó là mới nhất, chính xác hay đầy đủ. Tất cả các Nội Dung trên website có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào.

 1. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Đối với website: Lumiere Dalat là chủ sở hữu và là bên có quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ và/hoặc liên quan đến website;

Đối với Nội Dung đăng tải trên website: Lumiere Dalat và là bên có quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Nội Dung đăng tải tại website, hoặc được cấp quyền sử dụng hợp pháp đối với Nội Dung đăng tải tại website.

Việc chỉnh sửa trang, nội dung, và sắp xếp thuộc về thẩm quyền tuyệt đối và duy nhất của Lumiere Dalat. Sự chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những Nội Dung trong website này vì bất kì mục đích nào khác được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của Lumiere Dalat.

 1. SỬ DỤNG THÔNG TIN

5.1. Lumiere Dalat sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của Người Sử Dụng trên website nếu không được phép. Nếu Người Sử Dụng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, thông tin này sẽ được bảo vệ và xử lý theo quy định pháp luật, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin. Thông tin của Người Sử Dụng sẽ được sử dụng phù hợp với mục đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân như quy định tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin. Thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ không được gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ Lumiere Dalat, Công ty mẹ, Công ty liên quan, Công ty liên kết, các Công ty con của Lumiere Dalat và những mở rộng cần thiết để Người Sử Dụng có thể tham gia vào website (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo, các bên thứ ba bất kỳ mà việc sử dụng thông tin là cần thiết để duy trì tính ổn định và liên tục của website và bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào được Lumiere Dalat cung cấp) và yêu cầu cung cấp bởi luật pháp (“Bên Nhận Được Cấp Quyền”).

5.2. Nếu Lumiere Dalat chia sẻ thông tin cá nhân của Người Sử Dụng cho Bên Nhận Được Cấp Quyền, thì Lumiere Dalat cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của Người Sử Dụng ở mức độ tối thiểu như cách Lumiere Dalat thực hiện. Khoản này không áp dụng trong trường hợp Lumiere Dalat cung cấp thông tin cá nhân của Người Sử Dụng cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của những cơ quan này.

5.3. Lumiere Dalat CAM KẾT KHÔNG THAM GIA VÀO các giao dịch bán, chuyển nhượng, chuyển giao, trao đổi để nhận lại lợi ích khác, hoặc thực hiện các hành vi nhằm chuyển quyền sở hữu thông tin cá nhân của Người Sử Dụng trong mọi trường hợp.

 1. TẢI DỮ LIỆU

Nếu Người Sử Dụng tải về thiết bị cá nhân những Nội Dung từ website, thì Nội Dung tải về vẫn thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Lumiere Dalat và Lumiere Dalat cấp cho Người Sử Dụng quyền sử dụng không độc quyền và có thể hủy ngang tại bất kỳ thời điểm nào. Dù cho có bất kỳ nội dung nào hay điều khoản nào từ Điều Khoản Chung quy định trái ngược lại, KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO THỂ HIỆN RẰNG Lumiere Dalat đồng ý chuyển giao quyền sở hữu (bao gồm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ) của Nội Dung do Người Sử Dụng tải về. Người Sử Dụng không được phép bán, chuyển nhượng, phân phối, phân phối lại, bẻ khóa, mã hóa, phát triển, mở rộng, dịch ngược mã, giải mã, hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào khác đối với Nội Dung được tải về mà không có sự đồng ý của Lumiere Dalat.

Mọi hành động vi phạm Điều này là xâm phạm quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ của Lumiere Dalat và Người Sử Dụng đồng ý rằng hành vi vi phạm các quy định này không thể được bồi thường một cách thỏa đáng và toàn bộ bằng vật chất và vì vậy, Lumiere Dalat và bất kỳ bên có liên quan nào được quyền, ngoài bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục khác có sẵn theo Điều Khoản Chung hoặc theo pháp luật, khắc phục một cách hợp lý bao gồm một lệnh cấm hành vi vi phạm hoặc đe dọa vi phạm và/hoặc việc thực hiện cụ thể bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Chung này.

 1. THAY ĐỔI NỘI DUNG

Lumiere Dalat giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin hợp pháp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên website mà không cần thông báo trước. Và khi Người Sử Dụng tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi này được đăng tải, có nghĩa là Người Sử Dụng chấp nhận với những thay đổi đó. Người Sử Dụng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của Lumiere Dalat.

 1. LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG KHÁC

Mặc dù website này có thể được liên kết với những trang khác, Lumiere Dalat không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sáp nhập với những trang đó, trừ khi điều này được tuyên bố một cách minh thị và rõ ràng. Khi truy cập vào trang web liên kết, Người Sử Dụng chấp nhận rằng Lumiere Dalat không thể kiểm soát tất cả những trang liên kết với website và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang liên kết.

 1. ĐƯA THÔNG TIN LÊN WEBSITE

Người Sử Dụng không được cấp quyền để đưa bất kỳ thông tin, hoặc chuyển tải lên website bất kỳ thông tin nào; bao gồm nhưng không giới hạn tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý.

Lumiere Dalat và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý website không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do Người Sử Dụng tải lên website.

 1. LUẬT ÁP DỤNG

Điều Khoản Chung sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Chung này, chống lại hoặc liên quan đến Lumiere Dalat hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của Điều Khoản Chung sẽ được giải quyết bằng Tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. TÍNH RIÊNG LẺ

Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều Khoản Chung này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.

 1. BỒI THƯỜNG

Người Sử Dụng đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho Lumiere Dalat, các thành viên, cổ đông, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, viên chức, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, và nhân viên của Lumiere Dalat (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) liên quan đến khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm chi phí giải quyết tranh chấp) do Bên Được Bồi Thường gánh chịu, phát sinh từ (a) giao dịch được thực hiện trên website, hoặc tranh chấp liên quan đến giao dịch đó (trừ trường hợp Lumiere Dalat hoặc các công ty liên kết của Lumiere Dalat là Người Bán đối với giao dịch liên quan đến khiếu nại), (b) các chính sách, quy định và bảo đảm của Lumiere Dalat, (c) việc tổ chức, hoạt động, quản trị và/hoặc điều hành các được thực hiện bởi hoặc đại diện cho Lumiere Dalat, (d) vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Chung này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây, (e) việc Người Sử Dụng sử dụng hoặc sử dụng không đúng sản phẩm, dịch vụ, hoặc (f) vi phạm của Người Sử Dụng đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào, hoặc (g) bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải bởi Người Sử Dụng.

 1. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

13.1. DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ ‘SẴN CÓ’ VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO, KHIẾU NẠI HOẶC KHẲNG ĐỊNH NÀO TỪ LUMIERE DALAT VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC THỂ HIỆN, NGỤ Ý HOẶC BẮT BUỘC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ, BAO GỒM VIỆC ĐẢM BẢO VỀ CHẤT LƯỢNG, VIỆC THỰC HIỆN, KHÔNG VI PHẠM, VIỆC MUA BÁN, HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NÀO ĐƯỢC TẠO RA TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, THỰC HIỆN, MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG SẢN PHẨM SAU KHI MUA.

13.2. NGƯỜI SỬ DỤNG THỪA NHẬN RẰNG MỌI RỦI RO PHÁT SINH NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VẬN HÀNH CỦA WEBSITE SẼ THUỘC VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

13.3 LUMIERE DALAT KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC CHẤP NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN MỘT HOẶC NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỒNG Ý TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TIẾP VỚI NHAU VÀ MIỄN TRỪ LUMIERE DALAT KHỎI KHIẾU NẠI, YÊU CẦU VÀ TỔN THẤT PHÁT SINH HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANH CHẤP.

13.4 LUMIERE DALAT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ

(I) TỔN THẤT VỀ SỬ DỤNG; TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN; TỔN THẤT VỀ DOANH THU; TỔN THẤT VỀ DỮ LIỆU; TỔN THẤT VỀ UY TÍN; HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC CÁC BIỆN PHÁP NGUY CẤP DỰ TRÙ, ĐỐI VỚI TỪNG TRƯỜNG HỢP DÙ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP; HOẶC

(II) THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ NÀO (GỒM BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO VỀ DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI HOẶC CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG KHÁC) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ ĐÓ, NGAY CẢ KHI LUMIERE DALAT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC ĐƯỢC GỢI Ý PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM.

13.5 NGƯỜI SỬ DỤNG CÓ QUYỀN YÊU CẦU CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ/HOẶC DỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỎA MÃN VỚI DỊCH VỤ.

13.6 TRƯỜNG HỢP LUMIERE DALAT, THEO PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN, PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA PHÁP LUẬT CHO PHÉP (BAO GỒM ĐỐI VỚI LỖI BẤT CẨN KHÔNG ĐÁNG KỂ) THÌ TRÁCH NHIỆM CỦA LUMIERE DALAT ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO CHỈ GIỚI HẠN TRONG MỨC THẤP HƠN GIỮA (A) GIÁ TRỊ CỦA (05) GIAO DỊCH GẦN NHẤT VỚI LUMIERE DALAT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG; HOẶC (B) KHOẢN TIỀN KHÁC NHƯ XÁC ĐỊNH CỤ THỂ TRONG PHÁN QUYẾT CHUNG THẨM CỦA TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN.