Phone Facebook Zalo
Giờ hoạt động 8:00 - 20:00
222b Đường Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Đang Tắt

7 Khu Trải Nghiệm

Trên tổng diện tích 2400m2

Đối Tác

Trên tổng diện tích 2400m2

186 Nghệ sĩ

Đã check in tại Lumiere